Normale tekstgrootteGrotere tekstgrootteGrootste tekstgrootte
 
   
  ActueelGebouwZiekenhuis\ width=ToekomstFoto'sDownloadsMedewerkersAllerleiLinks  
   
 


In 1943 werden de eerste plannen uitgewerkt om ook in West Brabant een sanatorium voor de behandeling van longtuberculose patiŽnten op te richten. Over de verklaring van de oorsprong van de naamgeving De Klokkenberg zijn vele versies in omloop. Dat de noodklok in de veertiger jaren diende te luiden, daar was iedereen het over eens.

In het voorjaar van 1945 werd in Tilburg een noodsanatorium ingericht. Door de sterk verminderde fysieke weerstand, de slechte sociale omstandigheden in de crisistijd en de gevolgen van de Duitse bezetting moest er voor de patiŽnten zeer snel hulp geboden worden. Ondertussen is het bestuur naarstig op zoek naar een geschikte locatie voor een nieuw sanatorium. De keus viel op het 45 ha groot gelegen terrein aan de Galderseweg in Breda: ... waar het terrein gelegen is in het dal van het riviertje de Mark, dat behalve de schoonheid van het Brabantse landschap bovendien een openheid bezit, die men maar zelden in deze provincie aantreft ...

Samen met maatschappelijke instellingen en organisaties in de gezondheidszorg, heeft de Brabantse bevolking zich buitengewoon ingespannen om mede de benodigde gelden (het beroemde 1-miljoen-fonds) voor de nieuwbouw in Breda te verzamelen. In de beleving van de Brabanders is de Klokkenberg altijd diep verankerd geweest.

In het najaar van 1950 gaan de spaden in de grond en op 27 november 1951 is er de feestelijke eerste steenlegging. In december 1953 verhuisden patiŽnten en personeel vanuit Tilburg naar Breda. Een lange stoet trok, onder begeleiding van een politieagent op de motor, door het Markdal naar de nieuwe behuizing aan de Galderseweg. Op 29 juni 1954 werd voor 550 pati?nten het modernste sanatorium van Nederland officieel geopend.

In de loop der jaren kwamen er steeds betere medicijnen om de tuberculose te behandelen en er komen zelfs bedden leeg te staan! Het Medisch Centrum De Klokkenberg zal zich in de loop der jaren als een multi-categoraal ziekenhuis ontwikkelen:

1943 Sanatorium voor tuberculosepatiŽnten te Tilburg
1953 Sanatorium voor tuberculosepatiŽnten te Breda
1960 Centrum voor Epilepsie, Dr. Hans Berger Kliniek
1960 Long- en Astmacentrum, Schoondonck
1969 Centrum voor Kinder-en Jeugdpsychiatrie, De Mark
1977 Centrum voor Allergologie-Immunologie
1979 Kliniek voor Thoraxchirurgie
2001 De klinieken worden bij verschillende Bredase zorginstellingen ondergebracht.2
 

 

 
   
Home Contact